Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje,

że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ...

Czytaj więcej...

 Szanowni Państwo

W związku z Uchwałą nr XXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z 21.01.2021 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10.03.2021 r. poz. 1074) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...

Czytaj więcej...

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje:

Uchwała Rady Miejskiej z 27 stycznia 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a to oznacza, że od 1 lipca wchodzi w życie tzw. hybrydowy system opłat za odbiór odpadów.

Czytaj więcej...

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje:

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.11.2020 BG z dnia 15 czerwca 2020 r. VEOLIA Energia Łódź S.A. wprowadziła do stosowania z dniem 13 lipca 2020 r. nowe ceny opłat w rozliczeniach za ciepło dostarczone ...

Czytaj więcej...

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje, że Bank BZ WBK od soboty 1 września 2018 r. będzie pobierał prowizję od opłat czynszowych.

 

Czytaj więcej...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” z siedzibą w Łodzi informuje, że wszystkie osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które do dnia 8 września 2017 r. nie złożyły deklaracji członkowskiej, z mocy prawa na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ...

 

Czytaj więcej...

wlasnosc lokali

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami):

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby...

 

Czytaj więcej...

 

Urząd skarbowy