Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje, że Bank BZ WBK od soboty 1 września 2018 r. będzie pobierał prowizję od opłat czynszowych.

 

Czytaj więcej...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” z siedzibą w Łodzi informuje, że wszystkie osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które do dnia 8 września 2017 r. nie złożyły deklaracji członkowskiej, z mocy prawa na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ...

 

Czytaj więcej...

wlasnosc lokali

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami):

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby...

 

Czytaj więcej...

Zmiany

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi zawiadamia o zmianie wysokości opłat za eksploatację i użytkowanie lokali mieszkalnych od 1 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej...

ikonaRN

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni została wybrana nowa Rada Nadzorcza.

Czytaj więcej...

 

 

ODK Romus