Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” z siedzibą w Łodzi informuje, że wszystkie osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które do dnia 8 września 2017 r. nie złożyły deklaracji członkowskiej, z mocy prawa na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 poz. 1222 ze zmianami)  z dniem 9 września 2017 r. stały się Członkami Spółdzielni.

Zgodnie z ust. 2 wyżej powołanego artykułu Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.
Powyższe, nie dotyczy właścicieli odrębnej własności lokalu ani współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Weryfikacji informacji dot. członkostwa można dokonać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tatrzańskiej 112, w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój nr 1.

 

Zarząd SM „Dąbrowa”         

 

 

ODK Romus