Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Nr księgowy nieruchomości Numery bloków Powierzchnia gruntu pod nieruchomościami Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych Powierzchnia garaży wbudowanych Powierzchnia garaży wolnostojących Razem powierzchnia użytkowa
MIESZKANIOWE
51 501 4 907,00 3 337,60 202,60 159,48 3 699,68
52 502, 503, 504, 505 13 746,00 11 713,00     11 713,00
53 507, 508, 509, 510, 511, 512 25 837,00 20 556,30     20 556,30
54 516, 516A, 516B, 516C, 517, 518, 519, 520, 521, 522 38 536,00 29 089,80     29 089,80
61 601, 601A, 602, 603, 604, 604A, 605, 606, 607, 608 32 558,00 29 710,80     29 710,80
62 612, 613, 614, 615, 616, 617, 622, 623 28 608,00 26 476,50     26 476,50
63 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631 20 913,00 22 619,52     22 619,52
64 637, 638 5 493,00 4 019,20     4 019,20
65 639 1 719,00 1 031,63 120,58 181,20 1 333,41
71 701, 701A, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 37 992,00 36 942,40     36 942,40
72 718, 719, 720, 721, 722, 723 23 753,00 18 228,40     18 228,40
73 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 20 125,00 22 097,60     22 097,60
74 737, 738, 739, 740, 741, 742 17 560,00 17 713,60     17 713,60
RAZEM 271 747,00 243 536,35 323,18 340,68 244 200,21
GARAŻOWE
81 zespoły garażowe ozn. Nr 500 351,00     170,00 170,00
82 zespoły garażowe ozn. Nr 501A 1 114,00     409,80 409,80
83 zespoły garażowe ozn. Nr 524, 525 723,00     300,00 300,00
84 zespoły garażowe ozn. Nr 528, 528A, 528B, 528C 2 297,00     760,60 760,60
85 zespoły garażowe ozn. Nr 635, 635A, 635B, 635C 3 173,00     1 452,00 1 452,00
RAZEM 7 658,00     3 092,40 3 092,40