Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Łódź, dnia 13.03.2021 r.

 

INFORMACJA

 

10 marca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w pozycji 1074 została opublikowana Uchwała nr XXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

 

W związku z powyższą informacją SM „Dąbrowa” prosi o podanie stanów wodomierzy bez modułów radiowych na dzień 31 marca 2021 r. Dane te będą potrzebne do wyliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”

 

 

 

Oferty, przetargi