Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Łódź, dnia 13.03.2021 r.

 

INFORMACJA

 

10 marca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w pozycji 1074 została opublikowana Uchwała nr XXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”