Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Łódź, dnia 13.03.2021 r.

 

INFORMACJA

 

10 marca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w pozycji 1074 została opublikowana Uchwała nr XXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”

 

 

Oferty, przetargi


brak 

ODK Romus