Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Osiedle Dąbrowa V
L.p. Oznaczenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji księgowej Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia nieruchomości gruntowej
w m2
Powierzchnia nieruchomości budynkowej
w m2
1. 501 wraz z zespołem garaży wbudowanych 501G i zespołem garaży wolnostojących 501B 51 172212 1/129 4 907,00 3 699,68
2. 502-505 52 172234 12/63 13 746,00 1 171,30
3. 507-512 53 172210 1/123 25 837,00 20 556,30
4. 516-522 54 172238 1/147
1/33
38 536,00 29 089,80
5. zespół garażowy 524-525   172 232 1/134 723,00 300,00
6. zespół garażowy 528-528C   127470 1/103 2 297,00 760,60
7. zespół garażowy 500   172230 1/126 351,00 170,00
8. zespół garażowy 501A   172231 1/128 1 114,00 409,80
 
Osiedle Dąbrowa VI
L.p. Oznaczenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji księgowej Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia nieruchomości gruntowej
w m2
Powierzchnia nieruchomości budynkowej
w m2
1. 601-608 61 172239 27/155
27/158
32 558,00 29 710,80
2. 612-623 62 172207 27/164
27/166
27/168
28 608,00 26 476,50
3. 624-631 63 172208 27/169
27/171
20 913,00 22 619,52
4. 637-638 64 172209 27/152 5 493,00 4 019,20
5. 639 wraz z zespołem garaży wbudowanych 639A i zespołem garaży wolnostojących 640 65 172229 27/154 1 719,00 1 333,41
6. zespół garażowy 635 - 635C   172233 70/75 3 173,00 1452,00
 
Osiedle Dąbrowa VII
L.p. Oznaczenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji księgowej Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia nieruchomości gruntowej
w m2
Powierzchnia nieruchomości budynkowej
w m2
1. 701-714 71 165341 70/84
56/46
37 992,00 36 924,40
2. 718-723 72 165339 37/69 23 753,00 18 228,40
3. 724-731 73 165339 56/43 20 125,00 22 097,60
4. 737-742 74 165338 47/61 17 560,00 17 713,60