Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Regulamin

 

Regulamin przetargu na uzyskanie pierwszeństwa objęcia zwolnionego lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Dąbrowa” w Łodzi Nr 44/8/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

Regulamin

 

Regulamin wynajmu lokali użytkowych, miejsc postojowych, dzierżawy terenu i miejsc pod reklamę oraz sposobu ustalania opłat czynszowych, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Dąbrowa” w Łodzi Nr 36/3/2011 z dnia 29 marca 2011 roku.

Czytaj więcej...

Regulamin

 

Regulamin Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Dąbrowa” w Łodzi Nr 131/6/12/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku.

Czytaj więcej...