Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Regulamin

 

Regulamin przetargu na uzyskanie pierwszeństwa objęcia zwolnionego lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Dąbrowa” w Łodzi Nr 44/8/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

Regulamin

 

Regulamin wynajmu lokali użytkowych, miejsc postojowych, dzierżawy terenu i miejsc pod reklamę oraz sposobu ustalania opłat czynszowych, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Dąbrowa” w Łodzi Nr 36/3/2011 z dnia 29 marca 2011 roku.

Czytaj więcej...

Regulamin

 

Regulamin Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Dąbrowa” w Łodzi Nr 131/6/12/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku.

Czytaj więcej...

Regulamin

 

Regulamin Osiedlowego Domu Kultury „Romus” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „Dąbrowa” w Łodzi Nr 90/9/06 z mocą obowiązującą od dnia 29 sierpnia 2006 roku.

Czytaj więcej...

 

 

Oferty, przetargi

Konkurs ofert na roboty budowlane w 2020 r.

 

https://www.smdabrowa.pl/index.php/informacje/oferty-przetargi/198-03-12-2019-r-konkurs-ofert-na-roboty-budowlane

 

ODK Romus