Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” z siedzibą w Łodzi informuje, że wszystkie osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które do dnia 8 września 2017 r. nie złożyły deklaracji członkowskiej, z mocy prawa na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ...

 

Czytaj więcej...

wlasnosc lokali

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami):

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby...

 

Czytaj więcej...

Zmiany

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi zawiadamia o zmianie wysokości opłat za eksploatację i użytkowanie lokali mieszkalnych od 1 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej...

ikonaRN

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni została wybrana nowa Rada Nadzorcza.

Czytaj więcej...

Segregowanie odpadów

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje, że zgodnie z obowiązującą od dnia 01.07.2013 r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za wywóz nieczystości odpowiada w całości Gmina Łódź.

Czytaj więcej...

no pic

 

Poczta Polska pobiera prowizję za usługi dotyczące przyjmowania wpłat czynszowych...


Czytaj więcej...

wodomierze

 

Osoby zainteresowane zmianą wysokości przedpłat za zużycie zimnej i ciepłej wody (dotyczy lokali opomiarowanych) mogą zgłaszać się do siedziby Spółdzielni pok. nr 3 i złożyć stosowne podanie.

Czytaj więcej...

 

Oferty, przetargi


brakODK Romus

Urząd skarbowy