Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Wysokość opłaty
w zł
Od kiedy obowiązuje Uwagi
1. Eksploatacja i utrzymanie lokali m2 od 1,80
do 2,10
1 stycznia 2018 r. członkowie SM "Dąbrowa" - dla poszczególnych nieruchomości
1.1. Eksploatacja i utrzymanie lokali m2 od 2,41
do 2,71
1 stycznia 2018 r. osoby nie będące członkami SM "Dąbrowa" - odrębna własność - dla poszczególnych nieruchomości
2. Remonty m2 1,50 1 stycznia 2018 r.  
3. Obowiązkowe przeglądy instalacji w lokalach mieszkalnych lokal 2,68 1 stycznia 2020 r.  
4. Podatki i opłaty lokalne
a. Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów m2 0,14 1 lipca 2014 r.  
b. Podatek od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów Spółdzielni m2 0,04 1 lipca 2014 r. członkowie SM "Dąbrowa", odrębna własność
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoba

34,00

1 marca 2021 r.

cena ustalona przez Gminę Łódź za odbiór odpadów komunalnych segregowanych
6. Zimna woda i ścieki
a. z wodomierzami m3 8,89 1 lipca 2020 r. cena zgodna z taryfą ZWiK Łódź
b. bez wodomierzy (przedpłata) osoba   1 stycznia 2016 r. wyliczenie indywidualne na bloki
7. Ciepła woda
a. z wodomierzami m3   1 marca 2018 r. od 13,13 zł/m3  do 22,98 zł/m3 podgrzanie (przedpłata) + 8,55 zł/m3 
(cena 1 m3 zimnej wody do podgrzania)
b. bez wodomierzy (przedpłata) osoba   1 stycznia 2016 r. wyliczenie indywidualne na bloki
8. Opłata stała za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę m2 od 0,85
do 1,08
1 marca 2021 r. indywidualnie dla poszczególnych bloków
9. Opłata zmienna za centralne ogrzewanie m2 od 1,66
do 1,80
1 czerwca 2020 r. indywidualnie dla poszczególnych bloków
10. Energia elektryczna administracyjna m2 od 0,08
do 0,18
1 marca 2021 r. dla poszczególnych nieruchomości
11. Dźwigi
a. do I-go piętra osoba 4,81 1 kwietnia 2017 r.  
b. powyżej I-go piętra osoba 9,62 1 kwietnia 2017 r.  
12. Opłata eksploatacyjna - remonty dźwigów osobowych m2 0,31 1 lutego 2019 r.  
13. Domofony lokal 0,80 1 marca 2008 r.  
14. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna (zgodnie ze Statutem SM "Dąbrowa") m2 0,07 1 stycznia 2018 r.  
15. Legalizacja wodomierzy szt. 1,50 1 kwietnia 2003 r. dla lokali opomiarowanych
16. Opłata za korespondencję lokal 1,95 1 lutego 2019 r. od 1 lutego 2019 r. 1,95 zł/lokal
- dotyczy lokali posiadających inny adres do korespondencji niż w zasobach SM Dąbrowa

aktualizacja 24.10.2018 r.