Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

 

 
  mgr inż. Jerzy Chwiałkowski Prezes Zarządu
  mgr inż. Bronisław Sikora Z-ca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych
  mgr Jolanta Obiedzińska Członek Zarządu, Główny Księgowy
 

 

 

Oferty, przetargi

Konkurs ofert na roboty budowlane w 2020 r.

 

https://www.smdabrowa.pl/index.php/informacje/oferty-przetargi/198-03-12-2019-r-konkurs-ofert-na-roboty-budowlane

 

ODK Romus