Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Zarząd

 

 
  Tomasz Padzik  Prezes Zarządu
  Bronisław Sikora Z-ca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych
  Ewa Dudała Członek Zarządu, Główny Księgowy