Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

KADENCJA 2012 - 2015

     
  Pionka Kazimierz Przewodniczący
  Senklewska Jolanta Z-ca Przewodniczącego
  Szatanik Agnieszka Sekretarz
  Kaczmarek Sabina Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Skurczak Więcesław Przewodniczący Komisji GZM
  Brudnicka Jadwiga Członek Rady
  Ciekańska Irena Członek Rady
  Dębiński Miłosz Członek Rady
  Fit Anna Członek Rady
  Kacprzak Jan Członek Rady
  Kaczmarek Jan Członek Rady
  Kolenda Krzysztof Członek Rady
  Rokicka Barbara Członek Rady
  Sionek Jan Członek Rady
  Ścibiorska Elżbieta Członek Rady
  Wlazło Teresa Członek Rady
 

 

 

ODK Romus