Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

KADENCJA 2018 - 2021

 
  Patzer Ryszard Przewodniczący
  Szewczyk Leszek Z-ca Przewodniczącego
  Woźnicka Stanisława Sekretarz
  Wieczorek Anna
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Pilarczyk Jan Przewodniczący Komisji GZM
  Brudnicka Jadwiga
Członek Rady - Komisja Rewizyjna
  Fajst Teresa
Członek Rady - Komisja Rewizyjna
  Kaczmarek Jan Członek Rady - Komisja GZM
  Kasztelan Dorota Członek Rady - Komisja GZM
  Kolenda Krzysztof
Członek Rady - Komisja GZM
  Kudliński Tomasz Członek Rady - Komisja GZM
  Okraska Wiesław
Członek Rady - Komisja GZM
  Orlicki Jacek
Członek Rady - Komisja Rewizyjna
  Rokicka Barbara
Członek Rady - Komisja Rewizyjna
  Szczepaniak Teresa Członek Rady - Komisja Rewizyjna
  Wlazło Teresa
Członek Rady - Komisja Rewizyjna