Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami):

"Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych ..."

"Jeśli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej."

 

Nr księgowy nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numery bloków Powierzchnia gruntu pod nieruchomościami Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia części wspólnych
51 KW 172212 501 4 907,00 3 699,68 574,50
52 KW 172234 502, 503, 504, 505 13 746,00 11 713,00 2 548,40
53 KW 172210 507, 508, 509, 510, 511, 512 25 837,00 20 556,30 4 164,70
54 KW 172238 516, 516A, 516B, 516C, 517, 518, 519, 520, 521, 522 38 536,00 29 089,80 6 159,10
61 KW 172239 601, 601A, 602, 603, 604, 604A, 605, 606, 607, 608 32 558,00 29 710,80 5 976,70
62 KW 172207 612, 613, 614, 615, 616, 617, 622, 623 28 608,00 26 476,50 5 688,80
63 KW 172208 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631 20 913,00 22 619,52 3 359,69
64 KW 172209 637, 638 5 493,00 4 019,20 809,40
65 KW 172227 639 1 719,00 1 333,41 212,10
71 KW 165341 701, 701A, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 37 992,00 36 942,40 7 803,50
72 KW 165339 718, 719, 720, 721, 722, 723 23 753,00 18 228,40 3 592,80
73 KW 165340 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 20 125,00 22 097,60 4 615,80
74 KW 165338 737, 738, 739, 740, 741, 742 17 560,00 17 713,60 3 728,20
RAZEM 271 747,00 244 200,21 49 233,69

 

Oferty, przetargi


brakODK Romus

Urząd skarbowy