Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Wysokość opłaty
w zł
Od kiedy obowiązuje Uwagi
1. Eksploatacja i utrzymanie lokali m2 od 2,86
do 3,65
1 maja 2023 r. członkowie SM "Dąbrowa" - dla poszczególnych nieruchomości
1.1. Eksploatacja i utrzymanie lokali m2 od 3,56
do 4,35
1 maja 2023 r. osoby nie będące członkami SM "Dąbrowa" - odrębna własność - dla poszczególnych nieruchomości
2. Remonty m2 1,50 1 stycznia 2018 r.  
3. Obowiązkowe przeglądy instalacji w lokalach mieszkalnych lokal 3,20 1 maja 2023 r.  
4. Podatki i opłaty lokalne
a. Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów m2 0,17 1 lutego 2023 r.  
b. Podatek od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów Spółdzielni m2 0,05 1 lutego 2023 r. SM "Dąbrowa", -odrębna własność
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoba

9,60 m3
zużytej wody

1 sierpnia 2021 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10 marca 2021r poz. 1074
6. Zimna woda i ścieki
a. z wodomierzami m3 8,89 1 lipca 2020 r. cena zgodna z taryfą ZWiK Łódź
b. bez wodomierzy (przedpłata) osoba   wyliczenie indywidualne na bloki  
7. Ciepła woda
a. z wodomierzami m3   1 lutego 2023 r. od 17,87 zł/m3 do 32,03 zł/m3 - podgrzanie (przedpłata) plus 8,89zł - cena 1 m3 zimnej wody do podgrzania
b. bez wodomierzy (przedpłata) osoba   1 lutego 2023 r.
wyliczenie indywidualne na bloki
 
8. Opłata stała za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę m2 od 1,44
do 1,64
1 lutego 2023 r. indywidualnie dla poszczególnych bloków
9. Opłata zmienna za centralne ogrzewanie m2 od 2,07
do 2,89
1 lutego 2023 r. indywidualnie dla poszczególnych bloków
10. Energia elektryczna administracyjna m2 od 0,08
do 0,19
1 lutego 2023 r. dla poszczególnych nieruchomości
11. Dźwigi osobowe
a. do I-go piętra osoba 5,50 1 sierpnia 2023 r.  
b. powyżej I-go piętra osoba 11,00 1 sierpnia 2023 r.  
12. Opłata eksploatacyjna - remonty dźwigów osobowych m2 0,31 1 lutego 2019 r.  dotyczy bloków: 624,625,626,627,628,629,631
13. Domofony - konserwacja lokal 0,80 1 marca 2008 r.  
14. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna (zgodnie ze Statutem SM "Dąbrowa") m2 0,07 1 stycznia 2018 r.  
15. Legalizacja wodomierzy szt. 1,89 1 maja 2023 r. dla lokali opomiarowanych
16. Opłata za korespondencję lokal 1,95 1 lutego 2019 r. - dotyczy lokali posiadających inny adres do korespondencji niż w zasobach SM Dąbrowa

aktualizacja 27.03.2023 r.