Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄBROWA”
w Łodzi ul. Tatrzańska 112

 

ogłasza
konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 następujących robót i usług:

 1. Roboty dociepleniowe budynków,
 2. Wymiana pionów instalacyjnych,
 3. Wymiana wymienników ciepła ciepłej wody użytkowej,
 4. Legalizacja ciepłomierzy w węzłach c.o.,
 5. Remont dźwigu osobowego,
 6. Roboty ogólnobudowlane,
 7. Montaż wyłączników p-poż,
 8. Roboty drogowe,
 9. Montaż podliczników energii w zespole garażowym,
 10. Wymiana okien i drzwi w pawilonach,
 11. Wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia na poszczególne roboty można pobrać:

 • dla pozycji 1 - 10 w Dziale Technicznym, ul. Zbaraska 11,
 • dla pozycji 11 w Dziale Administracji, ul. Tatrzańska 112 pokój 2.

lub pocztą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 3.12.2021 r.

Wadium w wysokości:

poz. 1            -  100 000,00 zł

poz. 2 - 11    -  10 000,00 zł

płatne na rachunek bankowy:

PKO BP SA IV o/Łódź nr 52 1020 3378 0000 1202 0011 3548.

Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.

Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte, będą powiadomieni i zaproszeni do negocjacji. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

 • Działu Technicznego (poz. 1 - 10) tel. 42 25 36 454, 42 25 36 456,
 • Działu Administracji (poz. 11) tel. 42 25 36 447,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 

 

Urząd skarbowy