Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Łódź, dnia 31.08.2022 r.

 

W związku z uchwaleniem w dniu 07.07.2022 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 poz. 1561) uchylającej art. 90 i 90a ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego, Zarząd postanowił wstrzymać zwołanie Walnego Zgromadzenia SM „Dąbrowa” do czasu ustabilizowania sytuacji epidemiologicznej w kraju najpóźniej do dnia 30.06.2023 r.

Decyzja Zarządu podjęta została przy ocenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem członków Spółdzielni oraz w oparciu o opinie prawne Kancelarii Radcy Prawnego Grażyny Kotuły, niezależnej Kancelarii prawnej Radcy Prawnego Dariusza Wocióra poparte stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz stanowisko Rady Nadzorczej przedłożone na posiedzeniu w dniu 30.08.2022 r. rekomendujące  Zarządowi wstrzymanie się z decyzją o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

 

Dokument w oryginale

 

 

Oferty, przetargi


brakODK Romus

Urząd skarbowy