Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Łódź, dnia 23.07.2020 r.

 

INFORMACJA

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.11.2020 BG z dnia 15 czerwca 2020 r. VEOLIA Energia Łódź S.A. wprowadziła do stosowania z dniem 13 lipca 2020 r. nowe ceny opłat w rozliczeniach za ciepło dostarczone w wodzie gorącej - cena uległa podwyższeniu o 9,85%.

 

Pełna treść taryfy jest dostępna na stronie internetowej:
energiadlalodzi.pl/strefa-klienta-2/zespol-ds-obslugi-klienta/taryfy-i-cenniki

 

W związku z powyższym informujemy mieszkańców, iż podwyżka ceny zostanie uwzględniona  przy rozliczeniu zużycia ciepłej wody za 2020 r. i zużycia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 48/8/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. nie ulegają podwyższeniu dotychczasowe zaliczki na poczet zużycia ciepła.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”

 

 

Urząd skarbowy