Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Łódź, dnia 24.06.2020 r.


OGŁOSZENIE


CZŁONKOWIE
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„DĄBROWA” W ŁODZI
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami)
Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za 2019 r. będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

 

 

 

 

Oferty, przetargi