Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 133 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz wnioski Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji GZM i Rady Osiedla

postanawia:

zatwierdzić od dnia 1 stycznia 2020 roku

zwiększenie stawek opłat z tytułu obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej

z kwoty 2,21 zł/m-c/lokal na kwotę 2,68 zł/m-c/lokal

U z a s a d n i e n i e

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na obowiązkowe przeglądy:

  • instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach, uzyskana została stawka roczna 28,65 zł, co daje stawkę miesięczną w wysokości 2,39 zł za jeden lokal (28,65 : 12 = 2,39).
    Stawka ta obowiązywać będzie w latach 2019 i 2020,
  • 5-letnie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, uzyskana stawka za lokal mieszkalny 14,00 zł + VAT 23% = 17,22 zł : 60 m-c w zaokrągleniu 0,29 zł/m-c.
    Stawka ta obowiązywać będzie w latach 2019 - 2023 (okres 5 lat).

Razem koszt miesięczny miesięcznych przeglądów instalacji gazowej, wentylacyjnej i elektrycznej

2,39 zł + 0,29 zł = 2,68 zł/lokal

     

 

Dokument w oryginale

Rada Nadzorcza SM „Dąbrowa”         

 

 

ODK Romus