Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 133 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz wnioski Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji GZM i Rady Osiedla

postanawia:

zatwierdzić od dnia 1 stycznia 2020 roku

zwiększenie stawek opłat z tytułu obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej

z kwoty 2,21 zł/m-c/lokal na kwotę 2,68 zł/m-c/lokal

 

  

Rada Nadzorcza SM „Dąbrowa”         

 

 

 

Oferty, przetargi